Välkommen till föreningen Linköping LineDancers!

Syfte
Linköping LineDancers ska verka för att öka antalet dansmöjligheter i regionen
samt för att sprida och öka dansglädjen i hela landet.
Vår ambition är att öka antalet danstillfällen i Linköping och att hjälpa och
stödja dansare på alla nivåer att utvecklas och finna glädje i sin dans.

Program
Vi arrangerar regelbundet danskvällar för dansare på alla nivåer.
Dels vid danstillfällen riktade till dansare från alla håll med förbestämda danslistor och
plats för danser som önskas av dansarna på plats.
Dels vid danstillfällen med danser som lärts ut i klubbens regi.

Vi arrangerar även längre sammanhängande danstillfällen med inlagda utlärningar av danser
i syfte att även långväga dansare skall finna det attraktivt att resa till regionen för att delta.

Vi håller även workshops och uppträdande för större eller mindre sällskap vid arrangemang,
möhippor, svensexor, företagsfester och dylikt.

Kurser och Tävlingar
Vi håller regelbundna kurser i Linedance.
Vår ambition är att erbjuda kurser på alla nivåer.
För närvarande har vi kurser på nivåerna Beginner, Novis, och Intermediate.

Vi ser dansteknik som en naturlig del av kursen och använder de danstermer som finns i de
stegbeskrivningar som Linedance bygger på.
Vi instruerar även korrekt danskaraktär för de danser vi lär ut.
Vill man tävla i Linedance kommer man att ha grunderna med sig efter våra kurser.

Vi arrangerar dock inte tävlingar i klubbens regi. Vi dansar bara för att ha roligt.

Övrigt
Saknar ni danstillfällen på er nivå får ni gärna kontakta oss så försöker vi lösa det eller i alla fall förbättra det!
Vi dansar linedance till all sorts musik och i alla karaktärer.

Har ni egna Linedance-arrangemang så hjälper vi gärna till och informerar om dessa vid våra danser, maila bara uppgifter till oss.
Använd nätverket i Östergötland: Small Town Cowboys www.smalltowncowboys.se för att visa er på Internet.

Saknar ni arrangemang hos er, kontakta oss så kanske vi kan ge några tips.

Har du frågor kan du kontakta oss via mail: linkopinglinedancers@hotmail.com
eller per telefon till vår instruktör Peter Rexfalk på 0738-408911.
Klicka på symbolen och följ oss gärna på

Du får gärna komma och titta eller prata med oss när vi arrangerar danser.

Föreningen bildades 4 oktober 2009.